In conformitate cu Hotararea nr. 2/18.02.2008 si Hotararea nr. 3/18.02.2008 a Adunarii Generale a Actionarilor de la S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei;

In temeiul : Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare; Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri de accelerare a privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Administratorul unic al S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei emite urmatoarea

 

 

I N S T I I N T A R E

 

1.          Hotararea de dizolvare si lichidare voluntara a S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei a fost comunicata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava in data de 05.03.2008, fiind inregistrata sub nr. 7822;

2.          Conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din evidentele contabile ale S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei, administratorul unic constata ca, la data de 29.02.2008, valoarea totala a datoriilor societatii comerciale este de 23.748.513 lei, din care 11.517.613 lei la bugetul consolidat al statului;

3.          Conform prevederilor art. 34 alin (1) se vor notifica toti creditorii S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei, in vederea formularii si transmiterii de catre acestia a declaratiilor de creanta;

4.          Incadrarea in ordinea de preferinta a fiecareai creante constatate a fi certa si exigibila este prevazuta de art. 38 alin (1) din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.          In temeiul art. 152 si 153 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul maxim de transmitere a declaratiilor de creanta este de 20 zile de la data confirmarii de primire a notificarii;

6.           In conformitate cu prevederile art. 35 alin (1) din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii hotararii de dizolvare si lichidare voluntara a S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava, respectiv 05.03.2008, se suspenda judecarea tuturor actiunilor in pretentii judiciare sau extrajudiciare indreptate impotriva S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei, termene de prescriptie a actiunilor de realizare a creantelor apartinand creditorilor acestei societati comerciale, precum si orice procedura de executare silita pornita impotriva ei.

 

 

Martie 2008